chinh phu my

Trump tại Diễn đàn kinh tế thế giới, Mỹ đang chiến thắng một lần Nữa |Tóm Tắt Nhà Trắng Tiếng Việt|

Trump tại Diễn đàn kinh tế thế giới, Mỹ đang chiến thắng một lần Nữa |Tóm Tắt Nhà Trắng Tiếng Việt|

|Ngày 22 Tháng 1 Năm 2020| Tóm Tắt từ Nhà Trắng The White House Brief Thông tin tóm tất từ Nhà Trắng “The White House” chính phủ Hoa Kỳ được chuyển dịch và thuyết minh bằng Tiếng Việt “Tin trung thực dịch chính xác” từ lời nói của Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Congress.…

Read More